Όροι Διαγωνισμού » NN Zωή μπροστά

NN Hellas Διαγωνισμός «Share Optimism»

1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «NN Ελληνική Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία Ζωής», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της Λεωφ. Συγγρού αριθμ. 198, Καλλιθέα με ΑΦΜ 094509480 της ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ (εφεξής καλούμενη η «Διοργανώτρια»), σε συνεργασία με την εταιρεία με την επωνυμία «THE NEWTONS LABORATORY A.E.», που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, οδός Εθνικής Αντιστάσεως αριθμ. 57 με ΑΦΜ 094503358 ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ (εφεξής καλούμενη η «Διαφημιστική»), προκηρύσσει διαγωνισμό με την ενδεικτική ονομασία «Share Optimism» (εφεξής ο «Διαγωνισμός»).

2. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο όσοι διαμένουν στην Ελλάδα και είναι άνω των 18 ετών, ενώ εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας, της Διαφημιστικής και των συνδεδεμένων με αυτές εταιριών, καθώς και oι σύζυγοι και οι συγγενείς τους έως δευτέρου (β’) βαθμού. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται αγορά προϊόντων ή/και υπηρεσιών της Διοργανώτριας ή της Διαφημιστικής.

3. Η διάρκεια του Διαγωνισμού ορίζεται από την 16 Ιουλίου 2020 στις 17:00μ.μ. έως την 05 Αυγούστου 2020 στις 12:00μ.μ.

4. Για να θεωρηθεί έγκυρη η συμμετοχή όλων των χρηστών, θα πρέπει να αναρτήσουν το προσωπικό τους μήνυμα μέσω της φόρμας συμμετοχής που θα βρουν στην ιστοσελίδα www.zoimprosta/share-optimism.gr και να συμπληρώσουν τα κάτωθι στοιχεία:

  • Όνομα
  • Επίθετο
  • E-mail
  • Τηλέφωνο (προαιρετικά)
  • Μήνυμα (έως 100 χαρακτήρες)
  • Επιλογή έτοιμου σχεδίου

Μετά την υποβολή μηνύματος του χρήστη, το μήνυμα δεν θα δημοσιεύεται αμέσως καθώς θα περνάει πρώτα από έλεγχο για τυχόν απρεπή ή προσβλητικά σχόλια. Εφ’όσον κριθεί από τη Διοργανώτρια εταιρεία ότι μπορεί να δημοσιευθεί, θα πραγματοποιείται η δημοσίευση και αυτόματα ο χρήστης θα λαμβάνει ένα ενημερωτικό e-mail πως το μήνυμά του έχει δημοσιευτεί. Στο εν λόγω e-mail ο χρήστης θα μπορεί να δει το μήνυμά του στο link που θα του εμφανίζεται και εφ’όσον επιθυμεί θα μπορεί να το δημοσιεύσει (να κάνει share) στους προσωπικούς του social media λογαριασμούς.

5. Απαραίτητη προϋπόθεση για να λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό είναι να αποδεχτούν τους όρους Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων, τους Όρους Χρήσης και τους Όρους Διαγωνισμού.

6. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που έχουν λάβει χώρα εντός της διάρκειας της προωθητικής ενέργειας και στις οποίες οι συμμετέχοντες έχουν τηρήσει τη διαδικασία συμμετοχής που περιγράφεται ανωτέρω, σε συνδυασμό με την πλήρωση των διατάξεων όλων των επιμέρους όρων του παρόντος. Κάθε υποβολή μηνύματος αντιστοιχεί σε μία (1) συμμετοχή στο Διαγωνισμό. Κάθε Συμμετέχων έχει το δικαίωμα μιας (1) συμμετοχής, αναρτώντας ένα (1) μήνυμα.

Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση λάθους καταχώρησης στοιχείων ή ελλιπών συμμετοχών. Οι συμμετέχοντες που θα δηλώσουν εγκύρως συμμετοχή θα λάβουν μέρος σε ηλεκτρονική κλήρωση για την ανάδειξη συνολικά δέκα (10) τυχερών και δέκα (10) επιλαχόντων (οι οποίοι θα κληρωθούν ως αναπληρωματικοί για την περίπτωση που ο νικητής αρνηθεί ή αδρανήσει να αποδεχτεί το δώρο του για οποιονδήποτε λόγο για διάστημα μεγαλύτερο των είκοσι έξι (26) ημερών (έως 31/08/2020) ή αν η συμμετοχή του στη κλήρωση ακυρωθεί ή δεν είναι προσήκουσα).

Κάθε ένας από τους δέκα (10) νικητές και από ένα (1) πρόσωπο επιλογής του κερδίζουν τα κάτωθι φυσικά ή online (διαδικτυακά) δώρα:

Πακέτο* που περιλαμβάνει:

  • Μία (1) μηνιαία συνδρομή
  • Δύο (2) Nutrition Coaching sessions

Το κάθε πακέτο δώρου αφορά δέκα (10) νικητές συν ένα (1) πρόσωπο που θα επιλέξουν. Και οι δύο παραπάνω (νικητής και πρόσωπο που θα επιλέξει ), κερδίζουν το ίδιο δώρο.

*Κάθε πακέτο δώρου θα παρέχει στον κάτοχό του το δικαίωμα δωρεάν χρήσης για ένα μήνα όλων των εγκαταστάσεων των clubs της HOLMES συμπεριλαμβανομένης πισίνας, υδρομασάζ (Jacuzzi) και χώρου χαλάρωσης (relaxation area) καθώς και το δικαίωμα συμμετοχής του στα ομαδικά προγράμματα εκγύμνασης, καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας των clubs.

Επιπρόσθετα κάθε κάτοχος θα έχει δικαίωμα δύο (2) επισκέψεων στο club της επιλογής του για Nutrition coaching  από ειδικούς  διατροφολόγους της HOLMES, διάρκειας της κάθε συνεδρίας 20 λεπτών.

Επιπρόσθετα κάθε κάτοχος θα έχει δικαίωμα δύο (2) επισκέψεων στο club της επιλογής του για Nutrition coaching  από ειδικούς  διατροφολόγους της HOLMES, διάρκειας της κάθε συνεδρίας 20 λεπτών.

Κάθε πακέτο δώρου έχει εξάμηνη διάρκεια.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρήση από τον κάτοχο του δώρου των εγκαταστάσεων και των υπηρεσιών της HOLMES είναι η ανεπιφύλακτη αποδοχή της Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων, του Κανονισμού Λειτουργίας και των Γενικών Όρων Χρήσης των εγκαταστάσεων και των υπηρεσιών της HOLMES.

7. Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την 05 Αυγούστου 2020 στις 13.00μμ, στα γραφεία της Διαφημιστικής.

8. Τα ονόματα των νικητών θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα www.zoimprosta.gr/share-optimism Η Διοργανώτρια θα επικοινωνήσει με τους νικητές μέσω ηλεκτρονικού e-mail, όπου θα κληθούν να στείλουν στοιχεία επικοινωνίας, ώστε να ενημερωθούν για τις λεπτομέρειες παραλαβής του δώρου τους.

9. Τα δώρα των νικητών είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται, δεν ανταλλάσσονται και δεν μπορούν να εξαργυρωθούν με χρήματα. Διευκρινίζεται ότι η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η απονομή του ως άνω δώρου, για λόγους που βρίσκονται εκτός της δικής της εύλογης δυνατότητας ελέγχου.

10. Κάθε νικητής κατά τη χρήση του δώρου του θα πρέπει να επιδείξει την αστυνομική του ταυτότητα ή το διαβατήριό του ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο αποδεικτικό έγγραφο που να αποδεικνύει ότι τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο) που έχει δηλώσει είναι αληθή και ακριβή.

11. Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Σε αντίθετη περίπτωση η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης της συμμετοχής τους.

12. Οι Συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό παρέχουν τη συγκατάθεσή τους και εξουσιοδότηση στη Διοργανώτρια και τη Διαφημιστική για την παρουσίαση και χρήση του Διαγωνισμού γενικά ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του διαδικτύου. Έτσι, η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν και δημοσιεύσουν τα στοιχεία των νικητών, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με τον διαγωνισμό και την απονομή του Δώρου, η δε συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό παρέχει αυτομάτως, αυτοδικαίως και άνευ χρηματικού ανταλλάγματος ή αποζημίωσης, τη συναίνεση του συμμετέχοντος για όλες τις ανωτέρω ενέργειες και αποτελεί αυτοδίκαιη και χωρίς οποιοδήποτε αντάλλαγμα εκχώρηση από τον συμμετέχοντα προς την Διοργανώτρια και τη Διαφημιστική όλων των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων στα πλαίσια του παρόντος διαγωνισμού.

13. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή να αναστείλει προσωρινά τον Διαγωνισμό σε περίπτωση που προκύψουν τεχνικά ή άλλα προβλήματα ή απρόβλεπτες περιστάσεις εκτός της εύλογης δυνατότητας ελέγχου που μπορεί να βλάψουν την ακεραιότητα της διεξαγωγής του.

14. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των παρόντων όρων, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, κάθε τροποποίηση δε, θα αναρτάται στην ιστοσελίδα www.zoimprosta.gr/share-optimism με τον ίδιο τρόπο που αναρτώνται και οι παρόντες όροι.

15. Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των δώρων στους νικητές που θα κληρωθούν. Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν φέρουν καμία ευθύνη, παντός είδους, προς οποιονδήποτε τυχερό ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί ή/και ζημία ή/και οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί, σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τη συμμετοχή του ή το δώρο, καθώς και για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία. Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού και της απονομής του δώρου κατά τους παρόντες όρους, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής παύει να υφίσταται.

Κάθε συμμετέχων διατηρεί τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας, εναντίωσης στην επεξεργασία καθώς και εναντίωσης στην αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, τα οποία μπορεί να ασκεί με αποστολή σχετικής επικοινωνίας προς την «NN Ελληνική Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία Ζωής» στο ακόλουθο e-mail επικοινωνίας: dpo@nnhellas.gr. Περαιτέρω, εφόσον θεωρεί ότι θίγονται τα δικαιώματά του, κάθε Συμμετέχων μπορεί να προσφεύγει στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

17. Η συμμετοχή στη παρούσα ενέργεια (Διαγωνισμό) προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση ή την υποβοήθηση της συμμετοχής στην παρούσα ενέργεια ή σχετικά με την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο, καθώς και αναφορικά με όποιο τεχνικό πρόβλημα τυχόν προκύψει στην ως άνω εφαρμογή.

18. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σχετικά με το διαγωνισμό επιλύεται από τα καθ' ύλην αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών. Εφαρμοστέο δίκαιο είναι το ελληνικό

19. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει, εκτός από τα προαναφερθέντα του παρόντος, την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων του Διαγωνισμού.

20. Οι Όροι του Διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στον Ιστότοπο www.zoimprosta.gr/share-optimism.