”Πάντα μετά τη βροχή βγαίνει το ουράνιο τόξο. Κοίταξε τα χρώματα και άδραξε τη μέρα.Η ζωή είναι ωραία. ” » NN Zωή μπροστά

Το μήνυμά σου

”Πάντα μετά τη βροχή βγαίνει το ουράνιο τόξο. Κοίταξε τα χρώματα και άδραξε τη μέρα.Η ζωή είναι ωραία. ”

ΣΟΦΙΑ Κ.

Μοιράσου το